Haber / Duyuru
EKA PROJESİEKA PROJESİ

 

''Eğitimde Kaliteyi Artırma ''

Amaç:

Öğrenci davranışlarını olumlu ve uyumlu bir hale getirerek güvenli bir sınıf ve

okul ortamı oluşturmak.

 Hedef:

Sınıftan başlayarak tüm okulda huzurlu bir çalışma ortamı oluşturarak öğrencilerin başarılarını artırmak

            Uygulanabilir, sonuca dönük bir ceza ve mükâfat sistemi meydana getirerek Öğrencilerde oto kontrol bir davranış biçimi oluşturmak

 

Yaptırım:

a)     Değerlendirme notu 70 puan altında kalan öğrencinin burs alıyorsa; burslarını kesmek

b)     Değerlendirme notu 50 puanın altında kalan öğrencinin indirimi varsa indirimini kaldırmak

c)      Değerlendirme puanı 30 puanın altında kalan öğrencilerin okuldan ilişiğini kesmek

d)     Fen Lisesinde 50 puanın altında kalan öğrencilerin Anadolu Lisesine naklinin yapılması

e)     Değerlendirme puanı 90 ve üzeri olan Anadolu Lisesi öğrencilerine puan indirimi yapmak

  

Uygulama:

 

1)     Derse giren öğretmenlerin her öğrenciye ayrı ayrı değerlendirme puanı vermesi (I. Bölüm)

2)     Rehberlik Servisinin Deneme ve Tarama sınavlarıyla öğrencinin zamanı verimli kullanması yönlerini değerlendirmesi (II. Bölüm)

3)     Okul İdaresinin öğrencinin okula katkısını değerlendirmesi(III.Bölüm)

4)     Disiplin Kurulu ve Kıyafet Denetim Ekibinin öğrencinin kurallara uyum değerlendirmesi(VI.Bölüm)

 

 

Öğrenci Değerlendirme Formu
   
  Puan Bremi

I. Öğrencinin Sınıf İçi Tutum ve Davranışları

 

40

 

1.) Derslerini iyi dinler, ders ortamını bozmaz 10
2.) Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar 10
3.) Öğretmenlere karşı saygılıdır 10
4.) Verilen Görevleri layıkıyla yapar 10

II. Öğrencinin Akademik Başarısı

 

20

 

1.) Yazılı ve Performans Notları 10
2.) Deneme ve Tarama Sınav Sonuçları 10

III. Öğrencinin Okula Katkısı

 

10

 

1.) Sportif alandaki başarıları 5
2.) Etkinliklerde aktif görev alması 5

IV. Okul Kurallarına Uyum

 

30

 

1.) Aldığı sözlü uyarılar -5 / (+5)
2.) Kınama Cezası -10 / (+10)
3.) Uyarı Cezası -10 / (+10)
4.) Okul kurallarına uyum -5 / (+5)
Toplam  100
   
   
Not Baremi:  
   
Kötü  Vasat   Normal   İyi    Çok İyi  
  2         4            6           8         10   
   
 
   
 
 
Kuştepe Emlak ev daire arsa kahta satılık