Başvuru ve Bilgi İçin   
                                     
Web : www.dorukokullari.com
                                     Tel    : 0 416 227 23 34

Okul Ziyaret Gün ve saatleri : Hafta içi  09.00-14.00 arası
               Cumartesi günleri  :  09.30-13.00 ( 01.05.2014 tarihinden itibaren)


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kayıt-Kabul ve Devam

Okula Kayıt Yaşı
Madde 15 — (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 
İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.
Değişik:RG-14/08/2013-28735) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

 
   
 
 
Kuştepe Emlak ev daire arsa kahta satılık